หน้าแรก
ข่าวสาร
เกี่ยวกับโรงเรียน
ภาพรางวัลเกียรติยศ
ภาพภายในโรงเรียน
สินค้า
ภาพกิจกรรม
ปฏิทินประจำเดือน
ถาม - ตอบ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ติดต่อโรงเรียน
   

VISITORS
34,137
ภาพขยาย ภาพขยาย
 
อาหารปลอดภัย
ภาพขยาย ภาพขยาย
 
โรงเรียนสีขาว
ภาพขยาย ภาพขยาย
 
รางวัลบุคคลสร้างสรรค์เสียสละเพื่อประโยนช์ตาอสังคมและประเทศชาติ
ภาพขยาย ภาพขยาย
 
รางวัลโรงเรียนอนุบาลคุณภาพยอดเยี่ยม
ภาพขยาย ภาพขยาย
 
รางวัลสานฝันสู่ความเป็นอัจฉริยะทางคณิตศาสตร์
ภาพขยาย ภาพขยาย
 
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันคัดลายมือหัวกลม
ภาพขยาย ภาพขยาย
 
รางวัลโรงเรียนปลอดภัยต้านยาเสพติด
ภาพขยาย ภาพขยาย
 
ชนะเลิศการอ่านทำนองเสนาะ
ภาพขยาย ภาพขยาย
 
รางวังชนะเลิศการแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่ง
ภาพขยาย ภาพขยาย
 
รางวัลแข่งขันประกวดหางเครื่อง
ภาพขยาย ภาพขยาย
 
การแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์
ภาพขยาย ภาพขยาย
 
รางวัลน้ำประปาดื่มได้

 
โรงเรียนกสิณธรวิทยา 955 ซ.อัสสัมชัญ 2 ถ.หมู่บ้านเศรษฐกิจ บางไผ่ บางแค กรุงเทพ 10160
โทรศัพท์ : 02-807-1727-9 โทรสาร : 02-421-9843 อีเมล์ : info@kasintornvittaya.com
Copyright © 2005-2023 Kasintorn Vittaya All rights reserved. Powered by DZYGroup