หน้าแรก
ข่าวสาร
เกี่ยวกับโรงเรียน
ภาพรางวัลเกียรติยศ
ภาพภายในโรงเรียน
สินค้า
ภาพกิจกรรม
ปฏิทินประจำเดือน
ถาม - ตอบ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ติดต่อโรงเรียน
   

VISITORS
39,224 
  ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษา
 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 (COVID-19) ทำให้การประเมินภายนอกของ สมศ รอบ 4 ซึ่งถึงกำหนดต้องประเมินการจัดการศึกษาของโรงเรียนต้องเลื่อนออกไปก่อน แต่อย่างไรก็ตาม ทางโรงเรียนยังคงรักษามาตรฐาน ดำเนินการจัดการศึกษาเพื่อประกันคุณภาพให้ผู้รับบริการได้รับคุณภาพทางการศึกษาที่ดี ดังที่โรงเรียนมุ่งมั่นจัดการศึกษาที่มีคุณภาพมาตลอด 36 ปี ทางโรงเรียนได้จัดทำรายงานประเมินตนเองปีการศึกษาที่ผ่านมา ซึ่งโดยปกติมีการเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบโดยทั่วไป สำหรับปีการศึกษา 2563 ที่เพิ่งจบไป ท่านสามารถกดอ่านได้ที่ 
https://issuu.com/kst1_bkk/docs/esar_21

 
โรงเรียนกสิณธรวิทยา 955 ซ.อัสสัมชัญ 2 ถ.หมู่บ้านเศรษฐกิจ บางไผ่ บางแค กรุงเทพ 10160
โทรศัพท์ : 02-807-1727-9 โทรสาร : 02-421-9843 อีเมล์ : kstvty@gmail.com
Copyright © 2005-2022 Kasintorn Vittaya All rights reserved. Powered by DZYGroup