หน้าแรก
ข่าวสาร
เกี่ยวกับโรงเรียน
ภาพรางวัลเกียรติยศ
ภาพภายในโรงเรียน
สินค้า
ภาพกิจกรรม
ปฏิทินประจำเดือน
ถาม - ตอบ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ติดต่อโรงเรียน
   

VISITORS
12,062 
  โรงเรียนได้รับโล่และประกาศนีบัตรโรงเรียนแบบอย่างการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ให้นักเรียนร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยเหลือผู้ยากไร้ฯ
 
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ตัวแทนผู้บริหาร ครูและนักเรียน ขึ้นรับโล่โรงเรียนแบบอย่างการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และประกาศนียบัตรแก่ตัวแทนนักเรียนกสิณธรวิทยาที่มีจิตสาธารณะร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือเด็กในครอบครัวยากไร้ในสังคมติดต่อกันเป็นปีที่ 4 ทางโรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการ The heart of giving ของมูลนิธิศุภนิมิตรแห่งประเทศไทยตลอดมาทุกปี เป็นโครงการที่ปลูกฝังให้เด็กนักเรียนร่วมแบ่งปันน้ำใจ ด้วยการออมเงินใส่กล่องออมสิน เพื่อนำไปบริจาคช่วยเหลือเด็กในครอบครัวยากไร้ซึ่งอยู่ในพื้นที่ดำเนินงานของมูลนิธิศุภนิมิต ทางมูลนิธิรวบรวมจัดสรรเงินส่วนหนึ่งนำไปช่วยเหลือเด็กในโครงการ “อุปการะเด็ก” ควบคู่ไปกับการพัฒนาอาชีพให้กับครอบครัวและชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน และอีกส่วนหนึ่งจะนำไปช่วยเหลือโครงการ “มื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม” จัดสรรอาหารเช้าที่เปี่ยมด้วยคุณค่าให้กับเด็กปฐมวัยในหลายภูมิภาคของประเทศ ดังนั้นทางมูลนิธิจึงจัดงานมอบโล่และประกาศนียบัตรแก่โรงเรียนประจำปีการศึกษา 2559 โดยได้รับเกียรติจากเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
 
โรงเรียนกสิณธรวิทยา 955 ซ.อัสสัมชัญ 2 ถ.หมู่บ้านเศรษฐกิจ บางไผ่ บางแค กรุงเทพ 10160
โทรศัพท์ : 02-807-1727-9 โทรสาร : 02-421-9843 อีเมล์ : kstvty@gmail.com
Copyright © 2005-2022 Kasintorn Vittaya All rights reserved. Powered by DZYGroup