หน้าแรก
ข่าวสาร
เกี่ยวกับโรงเรียน
ภาพรางวัลเกียรติยศ
ภาพภายในโรงเรียน
สินค้า
ภาพกิจกรรม
ปฏิทินประจำเดือน
ถาม - ตอบ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ติดต่อโรงเรียน
   

VISITORS
8,371 
  มาตรการความปลอดภัย
 

มาตรการปรับปรุงเข้มขึ้น ในการดูแลรักษาความปลอดภัยให้แก่นักเรียนกสิณธรวิทยา
1.มียาม ครูเวร และธุรการ ตรวจดูความเรียบร้อย โดยมีเวลาตรวจดูความปลอดภัยบริเวณโรงเรียนเป็นระยะๆ เริ่มตั้งแต่ 6 นาฬิกา ก่อนที่นักเรียนจะมาถึง หลังจากเวลาส่งนักเรียนแล้วประตูโรงเรียนจะปิด
2.ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองและบุคคลภายนอกเข้าภายในโรงเรียน หากมีความจำเป็น ให้ติดต่อธุรการหน้าโรงเรียน คณะครูและบุคลากรรักและดูแลบุตรหลานของท่านอย่างดีที่สุดในระหว่างอยู่ในโรงเรียน
3.ทางโรงเรียนขอความอนุเคราะห์ให้ผู้ปกครองออกจากหน้าบริเวณโรงเรียนหลังจากส่งบุตรหลานแล้ว และอนุญาตให้ผู้ปกครองเข้าบริเวณหน้าโรงเรียนเริ่มเวลา 14.00 น.เป็นต้นไป เพื่อรอรับนักเรียน ถ้าผู้ปกครองหรือบุคคลภายนอกมาก่อนเวลาดังกล่าว ให้แจ้งกิจที่จะติดต่อกับยาม โปรดแสดงบัตรประจำตัวนักเรียน 
*โรงเรียนอาจต้องมีมาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยของนักเรียนออกมาเพิ่มเติมอีก จนกว่าจะแน่ใจว่านักเรียนมีความปลอดภัยสูงสุดแล้ว
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือด้วยดีเสมอมา

 
โรงเรียนกสิณธรวิทยา 955 ซ.อัสสัมชัญ 2 ถ.หมู่บ้านเศรษฐกิจ บางไผ่ บางแค กรุงเทพ 10160
โทรศัพท์ : 02-807-1727-9 โทรสาร : 02-421-9843 อีเมล์ : kstvty@gmail.com
Copyright © 2005-2023 Kasintorn Vittaya All rights reserved. Powered by DZYGroup