หน้าแรก
ข่าวสาร
เกี่ยวกับโรงเรียน
ภาพรางวัลเกียรติยศ
ภาพภายในโรงเรียน
สินค้า
ภาพกิจกรรม
ปฏิทินประจำเดือน
ถาม - ตอบ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ติดต่อโรงเรียน
   

VISITORS
56,721

 
 
มาตรการความปลอดภัย

มาตรการปรับปรุงเข้มขึ้น ในการดูแลรักษาความปลอดภัยให้แก่นักเรียนกสิณธรวิทยา 1.มียาม ครูเวร และธุรการ ตรวจดูความเรียบร้อย โดยมีเวลาตรวจดูความปลอดภัยบริเวณโรงเรียนเป็นระยะๆ เริ่มตั้งแต่ 6 นาฬิกา ก่อนที่นักเรียนจะมาถึง หลังจากเวลาส่งนักเรียนแล้วประตูโรงเรียนจะปิด 2.ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองและบุคคลภายนอกเข้าภายในโรงเรียน หากมีความจำเป็น ให้ติด ...
 
โรงเรียนได้รับประกาศนียบัตรสำหรับการปฏิบัติตามมาตรการศธ.

 ทางโรงเรียนได้รับประกาศนียบัตรผ่านมาตรฐานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ของกรมอนามัย ทั้ง 44 ข้อปฏิบัติ ...
 
ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษา

ทางโรงเรียนได้ประเมินตนเองเพื่อรักษามาตรฐาน ดำเนินการจัดการศึกษาเพื่อประกันคุณภาพให้ผู้รับบริการได้รับคุณภาพทางการศึกษาที่ดี ดังที่โรงเรียนมุ่งมั่นจัดการศึกษาที่มีคุณภาพมาตลอด 38 ปี ทางโรงเรียนได้จัดทำรายงานประเมินตนเองปีการศึกษาที่ผ่านมา ซึ่งโดยปกติมีการเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบโดยทั่วไป สำหรับปีการศึกษา 2564 ที่เพิ่งจบไป ท่านสามารถ ...
 
การเรียนออนไลน์เดือนมกราคม 2564 จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 กระทรวงศึกษาธิการได้สั่งให้ทุกโรงเรียนดำเนินการเรียนการสอนทางไกล ดังนั้น ทางครูประจำชั้นจะติดต่อผู้ปกครองในการเรียนออนไลน์ โดยจะซ้อมการเข้าห้องเรียนออนไลน์ในวันที่ 5 มกราคมและเริ่มเรียนในวันที่ 6 มกราคมเป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย  หมายเหตุ ธุรการเปิดทำการปกติทุกวันไม่เว้นวันหยุด  ...
 
มาตรการและแนวปฏิบัติช่วงเปิดเทอม เพื่อความปลอดภัยจากโรคโควิด 19 (ฉบับเพิ่มเติม)

     จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  (โควิด-19)  ที่ต้องเฝ้าระวัง เตรียมความพร้อมเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดการระบาดขึ้น  โรงเรียนจึงได้กำหนดมาตรการในการดูแลเป็นแนวปฏิบัติเพิ่มเติมจากภาคเรียนที่แล้ว ให้แก่นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลกรของโรงเรียน  ดังนี้ 1.  ปฏิบัติตามนโยบา ...
 

| [1] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ถัดไป>>

 
โรงเรียนกสิณธรวิทยา 955 ซ.อัสสัมชัญ 2 ถ.หมู่บ้านเศรษฐกิจ บางไผ่ บางแค กรุงเทพ 10160
โทรศัพท์ : 02-807-1727-9 โทรสาร : 02-421-9843 อีเมล์ : kstvty@gmail.com
Copyright © 2005-2022 Kasintorn Vittaya All rights reserved. Powered by DZYGroup