2-15   ส.ค. ทัศนศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 (แยกกันไปชั้นละวัน)
2-18   ส.ค. ทัศนศึกษาระดับอนุบาล ชมภาพยนต์วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กเล็ก (แยกกันไปชั้นละวัน)
11   ส.ค. งานวันแม่ ช่วงบ่ายเรียนปกติ
12-14   ส.ค. หยุดวันแม่แห่งชาติ (ธุรการเปิดทุกวัน 8-4 น.)
21-25   ส.ค. กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ