4   ธ.ค. เจ้าอาวาสวัดนักบุญหลุยส์มารีให้โอวาทในโอกาสวันพ่อช่วงคาบแรก
5   ธ.ค. หยุดวันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.9 (ธุรการเปิดปกติ)
10   ธ.ค. หยุดวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ (ธุรการเปิดปกติ)
21   ธ.ค. กิจกรรมวันคริสต์มาส
24   ธ.ค. สังสรรค์วันคริสต์มาสและปีใหม่
25-1   ธ.ค. - ม.ค. หยุดเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ (ธุรการเปิด25-28)