7   เม.ย. - พ.ค. เรียนซัมเมอร์
12-15   เม.ย. หยุดวันสงกรานต์ (ธุรการปิดทำการ)