3   ธ.ค. ทำบุญตักบาตรประจำปีเป็นสิริมงคลแก่โรงเรียนดำเนินงานมาเป็นปีที่ 36
4   ธ.ค. คุณพ่อบาทหลวงเทศน์วันพ่อ
5   ธ.ค. หยุดวันพ่อ วันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.9 (ธุรการเปิดปกติ)
10   ธ.ค. หยุดวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ (ธุรการเปิดปกติ)
25-1   ธ.ค. - ม.ค. ปิดทำการคริสต์มาสปีใหม่ (ธุรการยังเปิดทำการพฤ.26 ศ.27)