8   พ.ย. วันลอยกระทง
12   พ.ย. วันคนพิการแห่งชาติ (เสาร์ที่ 2 เดือนพ.ย.)
14   พ.ย. วันพระบิดาแห่งฝนหลวง, วันเบาหวานโลก
16-18   พ.ย. หยุดตามคำสั่งกระทรวงเพื่อการประชุมเอเปค
18   พ.ย. วันตระหนักใช้ยาปฏิชีวนะ
20   พ.ย. วันกองทัพเรือ
21-25   พ.ย. เข้าค่ายลูกเสือ
24   พ.ย. วันขอบคุณพระเจ้า (ทุกพฤ.ที่ 4 พ.ย.)
25   พ.ย. วันวชิราวุธ, วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า และวันประถมศึกษาแห่งชาติ