5   ธ.ค. หยุดวันพ่อ วันชาติไทย
11   ธ.ค. หยุดวันชดเชยวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ (ธุรการเปิดปกติในวันหยุดยาวนี้)
22   ธ.ค. สังสรรค์วันคริสต์มาสและปีใหม่
25-2   ธ.ค. - ม.ค. หยุดเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่