1   ก.ค. วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
4   ก.ค. วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ
13   ก.ค. วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ
22   ก.ค. วันสมองโลก
26   ก.ค. วันชดเชยวันอาสาฬหบูชา (ธุรการเปิดปกติ)
28   ก.ค. วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ธุรการเปิดทำการปกติ)
29   ก.ค. วันภาษาไทยแห่งชาติ