1   ก.พ. ปิดเรียน เลื่อนถ่ายรูปรับวุฒิบัตร ป.6
2   ก.พ. สอบ O NET
5   ก.พ. หยุดวันตรุษจีน
7   ก.พ. อ.3 ถ่ายรูปรับวุฒิบัตร
8   ก.พ. ป.6 ถ่ายรูปรับวุฒิบัตร
9   ก.พ. ราตรีชมพูขาว
15   ก.พ. รับวุฒิบัตร ป.6
16   ก.พ. รับวุฒิบัตรอนุบาล 3