3   มิ.ย. หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี (ธุรการเปิด 7:30-16 น.)
6   มิ.ย. วันไหว้ครู
13   มิ.ย. พิธีฉลองนักบุญอันตนและเปิดปีการศึกษา
15   มิ.ย. ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
21   มิ.ย. กิจกรรมขนมไทย