หน้าแรก
ข่าวสาร
เกี่ยวกับโรงเรียน
ภาพรางวัลเกียรติยศ
ภาพภายในโรงเรียน
สินค้า
ภาพกิจกรรม
ปฏิทินประจำเดือน
ถาม - ตอบ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ติดต่อโรงเรียน
   

VISITORS
4,275 
  มาตรการป้องกันการติดเชื้อและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19
 

มาตรการต่างๆ ดังต่อไปนี้  อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ได้ตลอดเวลา  โปรดตรวจสอบมาตรการที่อาจมีการปรับเปลี่ยนเป็นระยะ

1. เจ้าหน้าที่คัดกรอง  ขอตรวจอาการโรคฯ ทุกคน หน้าประตูโรงเรียน  หากพบว่าเข้าข่ายป่วย  จะขอให้บุคคลต่อไปนี้  กลับออกจากโรงเรียนไปก่อน

-  ผู้แสดงอาการของโรคฯ วัดอุณหภูมิได้เกิน 37.5 องศา

-  ผู้มีเหตุอันควรสงสัยว่า มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ  ได้แก่
-  กลับจากการเดินทางไปสถานที่เสี่ยง เช่น จังหวัด/ประเทศที่มีการติดเชื้อ  ภายใน 14 วันที่ผ่านมา

-  ได้พบปะกับผู้ใด หรือมีบุคคลที่อาศัยอยู่ด้วยกัน  ที่ทราบว่า ได้เดินทางไปสถานที่เสี่ยงมีการติดเชื้อ  ภายใน 14 วันที่ผ่านมา

-  ได้พบปะกับผู้ใด ที่ทราบต่อมาว่า  กำลังกักตัวเองเพื่อสังเกตอาการ (self quarantine)

หากบุคคลดังกล่าว  เป็นนักเรียนที่ไม่ได้มากับผู้ปกครอง  จะให้แยกไปรอผู้ปกครองมารับ  เพื่อพาไปพบแพทย์หรือไปสังเกตอาการ  ส่วนบุคลากรจะให้ทำงานที่บ้านหรือชดเชยเวลาทำงานภายหลัง

2. หากบุคคลใด ได้ผลตรวจยืนยันการตรวจโรคติดเชื้อโควิด 19 จะต้องแจ้งทางโรงเรียนว่ามีหรือไม่มีโรค  เพื่อทางโรงเรียนจะได้ดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป

3. ทางโรงเรียนดำเนินมาตรการรักษาระยะห่าง (social distancing/physical distancing) +การรักษาความสะอาดอย่างเข้มข้น  การตรวจวัดไข้ระหว่างวัน  และการป้องกันโรคโดยสวมหน้ากากและรักษาสุขอนามัยของทุกคน  ทั้งที่อยู่ในโรงเรียนและผู้มาติดต่อ  

4. ก่อนปิดภาคเรียน  ทางโรงเรียนได้ขอความร่วมมือนักเรียน ผู้ปกครอง และสั่งบุคลากร ไว้แล้ว  ดังนี้

4.1 ให้หลีกเลี่ยงการไปอยู่ในที่ชุมชน  หากจำเป็นต้องไป  ให้สวมหน้ากากอนามัย  ล้างมือบ่อยๆ  ไม่อยู่ในที่ชุมชนนาน

4.2 ให้ติดตามความรู้ข่าวสารเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโควิด 19 จากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ เช่น กรมควบคุมโรค

4.3 บุคลากรทำความสะอาดสถานที่ในโรงเรียนด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเป็นประจำ

4.4 บุคลากรสอบถามเพื่อนบุคลากร, ถามนักเรียนรวมถึงครอบครัว  ถึงสถานะสุขภาพ และติดตามสุขภาพทุกคนในโรงเรียน  เพื่อรับผิดชอบต่อสังคมโรงเรียน  ตั้งแต่ก่อนปิดเรียน  โดยเฉพาะครู-บุคลากรได้รายงานสถานะและบันทึกการออกจากบ้านไปที่ไหนทุกวัน   ดังนั้น ผู้ปกครองใหม่-เก่า น่าจะเชื่อมั่นได้ในระดับหนึ่งว่าบุคลากรของโรงเรียน  รักษาสุขภาพ  ระมัดระวังโรค  รักษาความสะอาดและไม่ไปสถานที่เสี่ยงใดๆ  หากสงสัยว่า  มีใครมีความเสี่ยงติดโรค  จะต้องกักตนเอง  เฝ้าระวังอาการ 14  วัน  

4.5 ให้นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากร หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ และหลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสบริเวณตา จมูก ปาก

4.6 ให้นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากร รีบพบแพทย์ หากมีอาการไข้/ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก/หายใจเหนื่อยหอบ 

4.7 ให้นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรที่เดินทางไปหรือกลับจากประเทศที่อยู่ในรายชื่อประเทศเสี่ยงตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ต้องแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบ และหากมีอาการโรค ต้องเข้ารับการรักษาตามคำแนะนำของแพทย์  หากผู้ใดจงใจปกปิดข้อมูลหรือปฏิเสธการรักษา อาจมีความผิดและได้รับโทษตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อแห่งชาติปี 2558

4.8 บุคคลใดที่เดินทางไปหรือกลับจากประเทศที่อยู่ในรายชื่อประเทศเสี่ยงตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข  ต้องพักอยู่บ้านเพื่อเฝ้าดูอาการเป็นเวลา 14 วันหลังจากเดินทางกลับถึงเมืองไทย และในวันที่ 14 ต้องไปพบแพทย์เพื่อขอตรวจรับรองการปลอดโรคฯ และนำใบรับรองแพทย์มายื่นต่อโรงเรียน ก่อนจะได้รับอนุญาตให้เข้าโรงเรียนได้ตามปกติ

+กรณีนักเรียนต้องกักตัวพักอยู่บ้าน  ทางโรงเรียนได้ให้นโยบายกับครู ให้สื่อสารกับผู้ปกครอง เพื่อจะสามารถดูแลสอนบุตรหลานให้อ่านหนังสือและทำแบบฝึกที่บ้าน  และติดตามงานให้นักเรียนเมื่อกลับมาเรียน

+กรณีผู้ปกครองที่เดินทางไปหรือกลับจากประเทศที่อยู่ในรายชื่อประเทศเสี่ยงตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข (หากเดินทางไปโดยไม่ได้พานักเรียนที่เป็นบุตรหลานเดินทางไปด้วย) ขอความร่วมมือผู้ปกครองท่านนั้นๆ แยกพักอาศัยคนละบ้านกับนักเรียนที่เป็นบุตรหลานเป็นเวลาอย่างน้อย 14 วัน  หลังจากเดินทางกลับถึงเมืองไทย เพื่อเฝ้าดูอาการของโรคฯ และเพื่อที่จะไม่นำเชื้อโรคแพร่สู่นักเรียนที่เป็นบุตรหลานโดยไม่รู้ตัว (ในกรณีที่ผู้ปกครองได้รับเชื้อมา  แต่ยังไม่แสดงอาการ) ซึ่งนักเรียนอาจจะได้รับเชื้อโดยไม่รู้ตัวและหากมาโรงเรียน จะส่งผลกระทบต่อนักเรียนคนอื่น บุคลากรและผู้ปกครองคนอื่นก็ได้  และในวันที่ 14 หลังจากกักตัวดูอาการ  ขอความร่วมมือให้ผู้ปกครองไปพบแพทย์เพื่อขอตรวจรับรองการปลอดโรคฯ ก่อนจะได้รับอนุญาตให้เข้ามาภายในบริเวณโรงเรียนได้

+กรณีผู้ปกครองที่เดินทางไปหรือกลับจากประเทศที่อยู่ในรายชื่อประเทศเสี่ยง และนำนักเรียนที่เป็นบุตรหลานเดินทางไปด้วย ต้องพักอยู่บ้านเพื่อเฝ้าดูอาการเป็นเวลา 14 วันหลังจากเดินทางกลับถึงเมืองไทย และในวันที่ 14 ต้องไปพบแพทย์เพื่อขอตรวจรับรองการปลอดโรคฯ และนำใบรับรองแพทย์มายื่นต่อโรงเรียน ก่อนจะได้รับอนุญาตให้เข้าโรงเรียนได้ตามปกติ

+นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรที่ได้เคยใกล้ชิด เคยใช้พื้นที่เดียวกันซึ่งเป็นพื้นที่แคบ มีสภาพปิด  เคยสัมผัสพื้นผิวหรือใช้อุปกรณ์ร่วมกับผู้ที่เพิ่งถูกพบว่าเป็นโรค ต้องหยุดมาโรงเรียน  กักตัวเองสังเกตอาการป่วย  14 วัน  เมื่อมีอาการ  ให้ไปพบแพทย์  ก่อนจะได้รับอนุญาตให้เข้าโรงเรียนได้ตามปกติ  ต้องมีใบรับรองการปลอดโรคฯ มายื่นต่อโรงเรียน 

+ในกรณีที่มีคนมาจากหรือกลับจากประเทศที่อยู่ในรายชื่อประเทศเสี่ยง มาติดต่อผู้ปกครองในฐานะลูกค้า หรือมีเพื่อนหรือญาติมาเยี่ยมผู้ปกครองหรือบุคลากร หากลูกค้า เพื่อนหรือญาติมาจากประเทศดังกล่าว (โดยที่ลูกค้า เพื่อนหรือญาติได้พบหรือไม่ได้พบกับนักเรียนก็ตาม) เช่นเดียวกัน  ทางโรงเรียนขอให้ผู้ที่ได้พบกับคนที่อาจมีโรคแฝงอยู่  หยุดมาโรงเรียน  กักตัวเองสังเกตอาการป่วย  14 วัน เมื่อมีอาการ  ให้ไปพบแพทย์  ก่อนจะได้รับอนุญาตให้เข้าโรงเรียนได้ตามปกติ  ต้องมีใบรับรองการปลอดโรคฯ มายื่นต่อโรงเรียน

 
โรงเรียนกสิณธรวิทยา 955 ซ.อัสสัมชัญ 2 ถ.หมู่บ้านเศรษฐกิจ บางไผ่ บางแค กรุงเทพ 10160
โทรศัพท์ : 02-807-1727-9 โทรสาร : 02-421-9843 อีเมล์ : kstvty@gmail.com
Copyright © 2005-2022 Kasintorn Vittaya All rights reserved. Powered by DZYGroup