หน้าแรก
ข่าวสาร
เกี่ยวกับโรงเรียน
ภาพรางวัลเกียรติยศ
ภาพภายในโรงเรียน
สินค้า
ภาพกิจกรรม
ปฏิทินประจำเดือน
ถาม - ตอบ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ติดต่อโรงเรียน
   

VISITORS
3,827 
  การเฝ้าระวังโรค
 

28 มกราคม 2563
ด้วยมีการประกาศเฝ้าระวังโรคติดต่ออันตรายในช่วงนี้ ได้แก่ ไวรัสโคโรน่า (ทำให้ปอดอักเสบและหากร่างกายไม่แข็งแรง จะทำให้เสียชีวิตได้ ) ซึ่งทาง สช.ได้แนะนำการรับมือไว้ตามลิ้งนี้ https://opec.go.th/web/index.php/2020/01/27/viruscorona/และยังมีโรคภัยอื่นๆ ที่ทางโรงเรียนกำลังเฝ้าระวัง เช่น โรคไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ โรคมือเท้าปาก เป็นต้น จึงขอความร่วมมือจากผู้ปกครองให้มีส่วนร่วมด้วย เพื่อสนับสนุนมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรค ดังเช่น ขอให้ผู้ปกครองควรตรวจดูบุตรหลาน หากป่วย โปรดอย่านิ่งนอนใจ รีบไปพบแพทย์และขอใบรับรองแพทย์ ถ้าตรวจพบโรค ต้องให้บุตรหลานหยุดพักรักษาจนหายแล้วจึงค่อยกลับมาเรียน โปรดแจ้งครูประจำชั้นรับทราบผลการตรวจโรคด้วย หากตรวจแล้วไม่เป็นโรคร้ายแรง โปรดส่งใบรับรองแพทย์กับคุณครู โปรดให้นักเรียนสวมหน้ากากอนามัยมาทุกวัน ทางครู / บุคลากรทุกคนช่วยกันทำความสะอาด ฆ่าเชื้อโรคในโรงเรียนและรถรับส่งนักเรียน จะให้นักเรียนล้างมือด้วยสบู่ / แอลกอฮอล์เจล และทางโรงเรียนได้กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุง และฉีดกำจัดยุง อย่างต่อเนื่อง

 

 
โรงเรียนกสิณธรวิทยา 955 ซ.อัสสัมชัญ 2 ถ.หมู่บ้านเศรษฐกิจ บางไผ่ บางแค กรุงเทพ 10160
โทรศัพท์ : 02-807-1727-9 โทรสาร : 02-421-9843 อีเมล์ : kstvty@gmail.com
Copyright © 2005-2020 Kasintorn Vittaya All rights reserved. Powered by DZYGroup