หน้าแรก
ข่าวสาร
เกี่ยวกับโรงเรียน
ภาพรางวัลเกียรติยศ
ภาพภายในโรงเรียน
สินค้า
ภาพกิจกรรม
ปฏิทินประจำเดือน
ถาม - ตอบ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ติดต่อโรงเรียน
   

VISITORS
3,884 
  โรงเรียนได้รับโล่และประกาศนีบัตรโรงเรียนแบบอย่างการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ให้นักเรียนมีจิตสาธารณะช่วยเหลือสังคม
 

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ตัวแทนผู้บริหาร ครูและนักเรียน ขึ้นรับโล่โรงเรียนแบบอย่างการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และประกาศนียบัตรแก่ตัวแทนนักเรียนกสิณธรวิทยาที่มีจิตสาธารณะ ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือเด็กในครอบครัวยากไร้ในสังคมติดต่อกันเป็นปีที่ 6 ทางโรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการ The heart of giving ของมูลนิธิศุภนิมิตรแห่งประเทศไทยตลอดมาทุกปี เป็นโครงการที่ปลูกฝังให้เด็กนักเรียนร่วมแบ่งปันน้ำใจ ด้วยการออมเงินใส่กล่องออมสิน เพื่อนำไปบริจาคช่วยเหลือเด็กในครอบครัวยากไร้ซึ่งอยู่ในพื้นที่ดำเนินงานของมูลนิธิศุภนิมิต ทางมูลนิธิรวบรวมจัดสรรเงินส่วนหนึ่งนำไปช่วยเหลือเด็กในโครงการ “อุปการะเด็ก” ควบคู่ไปกับการพัฒนาอาชีพให้กับครอบครัวและชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน และอีกส่วนหนึ่งจะนำไปช่วยเหลือโครงการ “มื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม” จัดสรรอาหารเช้าที่เปี่ยมด้วยคุณค่าให้กับเด็กปฐมวัยในหลายภูมิภาคของประเทศ ดังนั้นทางมูลนิธิจึงจัดงานมอบโล่และประกาศนียบัตรแก่โรงเรียนประจำปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจากคุณมณฑล ภาคสุวรรณ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นประธานมอบโล่ พร้อมด้วย ดร. ศราวุธ ราชศรีเมือง ผู้อำนวยการมูลนิธิฯ มอบประกาศนียบัตรให้นักเรียน

 
โรงเรียนกสิณธรวิทยา 955 ซ.อัสสัมชัญ 2 ถ.หมู่บ้านเศรษฐกิจ บางไผ่ บางแค กรุงเทพ 10160
โทรศัพท์ : 02-807-1727-9 โทรสาร : 02-421-9843 อีเมล์ : kstvty@gmail.com
Copyright © 2005-2020 Kasintorn Vittaya All rights reserved. Powered by DZYGroup