หน้าแรก
ข่าวสาร
เกี่ยวกับโรงเรียน
ภาพรางวัลเกียรติยศ
ภาพภายในโรงเรียน
สินค้า
ภาพกิจกรรม
ปฏิทินประจำเดือน
ถาม - ตอบ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ติดต่อโรงเรียน
   

VISITORS
4,822 
  มาตรการรับมือกับฝุ่นละออง PM 2.5
 
เรียนผู้ปกครอง
ด้วยทางโรงเรียนกสิณธรวิทยาติดตามข่าวมลพิษทางอากาศเตือนหลายพื้นที่มีฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 หากเกินค่าดัชนี 100 จะทำให้ส่งผลต่อสุขภาพ ไอ เคืองตา แม้ว่าบริเวณโรงเรียนยังไม่อยู่ในพื้นที่ ที่ประกาศว่าเป็นพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบ และยังไม่มีหมอกฝุ่นละออง แต่ทางโรงเรียนเป็นห่วงสุขภาพของนักเรียน จึงขอแจ้งให้ผู้ปกครองรับทราบมาตรการป้องกันสุขภาพนักเรียนตั้งแต่นี้เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ดังนี้
1.นักเรียนที่มาถึงโรงเรียนในช่วงเช้า อนุญาตให้ขึ้นไปอยู่ในห้องเรียน / ระเบียงหน้าห้องเรียน / ใต้อาคารเรียน ไม่อนุญาตให้วิ่งเล่นในสนาม โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนที่ผู้ปกครองเป็นกังวลว่าจะได้รับผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก จากการเดินทาง หรืออยู่อาศัยในบริเวณที่ได้รับผลกระทบ ผู้ปกครองจะให้นักเรียนหยุดอยู่ในบ้าน ดูแลนักเรียนเองก็ได้ ส่วนนักเรียนที่มาเรียนตามปกติ คณะครูกำลังสอนถึงผลกระทบ / อันตรายจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก ให้นักเรียนได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการสวมหน้ากากอนามัย
2. จะให้นักเรียนทุกระดับชั้น เข้าแถวเคารพธงชาติหน้าห้องเรียนทุกเช้าตั้งแต่นี้เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์คลี่คลาย ยกเว้นนักเรียนที่ผู้ปกครองมีความกังวล อยากให้อยู่แต่ในห้องเรียน สามารถยืนเข้าแถวเคารพธงชาติในห้องเรียนได้ ขอให้ผู้ปกครองที่มีความกังวล โปรดแจ้งกับครูประจำชั้นทราบ เป็นรายๆ ไป
3.นักเรียนคนใดที่มีปัญหาสุขภาพ เช่น ภูมิแพ้ โรคทางเดินหายใจและนักเรียนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ที่ประกาศว่าได้รับผลกระทบจากฝุ่นละออง ขอให้ผู้ปกครองดูแลให้นักเรียนสวมหน้ากากกันฝุ่นละออง N95 มาจากบ้านทุกวัน และทางโรงเรียนจะช่วยฝึกสอนให้นักเรียนสวมหน้ากากระหว่างเวลาเดินทางกลับไปบ้าน
4.หากมีกิจกรรมที่ใช้พื้นที่สนามในช่วงครึ่งวันเช้า เช่น วิชาพละศึกษา ว่ายน้ำ ก็จะให้เรียนทฤษฎีในห้องเรียนแทน เพราะจากข่าว ฝุ่นละอองจะมีแค่ช่วงเช้าเท่านั้น
 
โรงเรียนกสิณธรวิทยา 955 ซ.อัสสัมชัญ 2 ถ.หมู่บ้านเศรษฐกิจ บางไผ่ บางแค กรุงเทพ 10160
โทรศัพท์ : 02-807-1727-9 โทรสาร : 02-421-9843 อีเมล์ : kstvty@gmail.com
Copyright © 2005-2021 Kasintorn Vittaya All rights reserved. Powered by DZYGroup