หน้าแรก
ข่าวสาร
เกี่ยวกับโรงเรียน
ภาพรางวัลเกียรติยศ
ภาพภายในโรงเรียน
สินค้า
ภาพกิจกรรม
ปฏิทินประจำเดือน
ถาม - ตอบ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ติดต่อโรงเรียน
   

VISITORS
4,132  เปลี่ยนวันเปิดเทอมใหม่เป็นวันที่ 6 พฤศจิกายน

เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 2/2562  จากวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เป็น วันพุธธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องจากประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 35

 จึงเรียนมาเพื่อทราบ
 
โรงเรียนกสิณธรวิทยา 955 ซ.อัสสัมชัญ 2 ถ.หมู่บ้านเศรษฐกิจ บางไผ่ บางแค กรุงเทพ 10160
โทรศัพท์ : 02-807-1727-9 โทรสาร : 02-421-9843 อีเมล์ : kstvty@gmail.com
Copyright © 2005-2020 Kasintorn Vittaya All rights reserved. Powered by DZYGroup