หน้าแรก
ข่าวสาร
เกี่ยวกับโรงเรียน
ภาพรางวัลเกียรติยศ
ภาพภายในโรงเรียน
สินค้า
ภาพกิจกรรม
ปฏิทินประจำเดือน
ถาม - ตอบ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ติดต่อโรงเรียน
   

VISITORS
25,075  เปิดรับนักเรียนปีการศึกษา 2563

โรงเรียนกสิณธรวิทยากำลังเปิดรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1   ประจำปีการศึกษา   2563  โดยสงวนสิทธิ์ให้สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นอนุบาล 3  ของโรงเรียนกสิณธรวิทยา   ที่มีความประสงค์จะศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่  1  กับทางโรงเรียน  ผู้ปกครองโปรดมากรอกใบสมัครและมอบตัวนักเรียนให้เสร็จสิ้น  ภายในสิ้นปีการศึกษา 2562  นี้ (มีนาคม)  โรงเรียนจะเริ่มรับนักเรียนภายนอกซึ่งได้ลงชื่อจองไว้แล้วมาเขียนใบสมัครและมอบตัวเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1 / 2563  ของโรงเรียนกสิณธรวิทยาต่อไป   จึงแจ้งมายังผู้ปกครองที่มีบุตรหลานเรียนอยู่ที่นี่ หรืออยู่โรงเรียนอื่นและต้องการจะเรียนต่อชั้นประถมศึกษาปีที่  1  กับทางโรงเรียนกสิณธรวิทยา  ถ้าติดต่อจองที่เรียนตามกำหนดข้างต้น จะได้รับการลดอัตราค่าธรรมเนียมเป็นพิเศษ ทุกระดับชั้น
ธุรการเปิดทำการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดเสาร์อาทิตย์ โปรดติดต่อระหว่างเวลา 8-16.30  น. 

 
โรงเรียนกสิณธรวิทยา 955 ซ.อัสสัมชัญ 2 ถ.หมู่บ้านเศรษฐกิจ บางไผ่ บางแค กรุงเทพ 10160
โทรศัพท์ : 02-807-1727-9 โทรสาร : 02-421-9843 อีเมล์ : kstvty@gmail.com
Copyright © 2005-2021 Kasintorn Vittaya All rights reserved. Powered by DZYGroup