หน้าแรก
ข่าวสาร
เกี่ยวกับโรงเรียน
ภาพรางวัลเกียรติยศ
ภาพภายในโรงเรียน
สินค้า
ภาพกิจกรรม
ปฏิทินประจำเดือน
ถาม - ตอบ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ติดต่อโรงเรียน
   

VISITORS
41,467  มาตรการการป้องกันและ เฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิดเอ เอช1เอ็น1

 

เรียน ท่านผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนกสิณธรวิทยา  ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องของการป้องกันและควบคุมโรค ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิดเอ เอช1 เอ็น1 ที่ผ่านมาทางโรงเรียนจึงได้มีมาตรการการป้องกันและ เฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิดเอ เอช1เอ็น1 ดังต่อไปนี้

 จัดประชุมหัวหน้างาน หัวหน้าระดับ ครูประจำชั้น, นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ทราบถึง เชื้อ การแพร่ ติดต่อ อาการป่วย การรักษา การป้องกันไม่ให้ติดเชื้อ การป้องกันไม่ให้แพร่เชื้อ ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขและได้จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ภายในโรงเรียน

 ทำความสะอาดรอบบริเวณโรงเรียนรวมทั้งห้องเรียนและห้องประกอบต่าง ๆ เป็นระยะ

 รณรงค์โดยการประกาศหน้าแถวในทุก ๆ เช้าเรื่องการล้างมือเป็นประจำ และ เวลาไอ จาม ควรมีผ้าปิดจมูกและปาก และควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่มีผู้คนมาก ๆ

 มอบหมายครูประจำชั้นติดตามการขาด ลา ของนักเรียนจากท่านผู้ปกครองทุกวัน เพื่อทราบสาเหตุการขาด ลา และให้บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร รายงานต่อผู้บริหารทราบทุกวัน

 กำชับให้ผู้ประกอบอาหาร และแม่บ้านต้องใส่หมวกและผ้าปิดปากในขณะปรุงอาหาร และขณะให้การบริการนักเรียนอย่างเคร่งครัด รวมทั้งต้องล้างมือเป็นประจำ

 มอบหมายให้ครูประจำชั้นเปิดหน้าต่าง และประตูห้องเรียนให้อากาศได้ระบาย ถ่ายเท ตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข ในช่วงเช้า ก่อนนักเรียนเข้าห้องเรียน และในช่วงพักทานอาหารกลางวัน

 ครูประจำชั้นและครูผู้สอน หากมีการป่วยหรือไม่สบายจะให้ใส่ผ้าปิดจมูกและปาก หรือหากพบว่ามีอาการที่น่าสงสัยจะให้หยุดทำการสอน และให้ไปพบแพทย์เพื่อขอใบรับรองแพทย์

 ติดตามข้อมูลข่าวสารจากประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ข้อมูลรายชื่อโรงเรียนและชื่อผู้ป่วยโดยเฉพาะที่เป็นนักเรียน จากเว็บไซด์ของกระทรวงสาธารณสุข (www.moph.go.th) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกวัน เพื่อเฝ้าระวังพื้นที่การระบาด หากพบนักเรียนในห้องใดที่เป็นโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ทางโรงเรียนจะประกาศให้นักเรียนห้องนั้นหยุดเรียน และแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ เพื่อสังเกตอาการหรือพบแพทย์และทำความสะอาดห้องเรียนนั้น ๆ รวมทั้งห้องเรียนรอบข้าง และพื้นที่บริเวณข้างเคียงห้องเรียนที่พบนักเรียนป่วย

การที่นักเรียนป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่นั้น สามารถรักษาได้ตามที่กระทรวงสาธารณสุขแจ้งในประกาศ ควรพบแพทย์ดำเนินการรักษาไปตามอาการ และควรแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบเพื่อแจงให้ผู้ปกครองของเพื่อนร่วมชั้นได้เฝ้าสังเกตอาการของลูกๆ อย่างใกล้ชิดมากขึ้น ไม่ควรตื่นตระหนก ขอให้ผู้ปกครองควรดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด ร่วมกันกับทางโรงเรียนและขอขอบคุณที่ได้รับความร่วมมือด้วยดีเสมอมา

 
โรงเรียนกสิณธรวิทยา 955 ซ.อัสสัมชัญ 2 ถ.หมู่บ้านเศรษฐกิจ บางไผ่ บางแค กรุงเทพ 10160
โทรศัพท์ : 02-807-1727-9 โทรสาร : 02-421-9843 อีเมล์ : kstvty@gmail.com
Copyright © 2005-2019 Kasintorn Vittaya All rights reserved. Powered by DZYGroup