หน้าแรก
ข่าวสาร
เกี่ยวกับโรงเรียน
ภาพรางวัลเกียรติยศ
ภาพภายในโรงเรียน
สินค้า
ภาพกิจกรรม
ปฏิทินประจำเดือน
ถาม - ตอบ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ติดต่อโรงเรียน
   

VISITORS
25,063เลื่อนเปิดเรียนเป็นวันที่ 1 ก.พ.2564
เรียนวันสุดท้ายของปี 22 ธันวาคม
นักเรียนและบุคลากรที่อาศัยอยู่เขตจังหวัดสมุทรสาคร ให้หยุดมาโรงเรียนชั่วคราว
กำหนดวันเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2563
เลื่อนเปิดเทอมเป็น 1 กค. 2563
เปิดรับนักเรียนปีการศึกษา 2563

 
โรงเรียนกสิณธรวิทยา 955 ซ.อัสสัมชัญ 2 ถ.หมู่บ้านเศรษฐกิจ บางไผ่ บางแค กรุงเทพ 10160
โทรศัพท์ : 02-807-1727-9 โทรสาร : 02-421-9843 อีเมล์ : kstvty@gmail.com
Copyright © 2005-2021 Kasintorn Vittaya All rights reserved. Powered by DZYGroup