หน้าแรก
ข่าวสาร
เกี่ยวกับโรงเรียน
ภาพรางวัลเกียรติยศ
ภาพภายในโรงเรียน
สินค้า
ภาพกิจกรรม
ปฏิทินประจำเดือน
ถาม - ตอบ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ติดต่อโรงเรียน
   

VISITORS
3,871

 
 
โรงเรียนได้รับโล่และประกาศนีบัตรโรงเรียนแบบอย่างการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ให้นักเรียนร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยเหลือผู้ยากไร้ฯ

      วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ตัวแทนผู้บริหาร ครูและนักเรียน ขึ้นรับโล่โรงเรียนแบบอย่างการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และประกาศนียบัตรแก่ตัวแทนนักเรียนกสิณธรวิทยาที่มีจิตสาธารณะร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือเด็กในครอบครัวยากไร้ในสังคม       ทางโรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการ The heart of giving ของมูลนิธิศุภนิมิตรแห่งประเทศไ ...
 
โรงเรียนช่วยงานโบสถ์จัดสอยดาว การแสดงคริสมาส ได้รับการขอบคุณและคำชม

โรงเรียนได้ช่วยจัดงานสอยดาวและการแสดงที่โบสถ์ในคืนคริสมาสอย่างต่อเนื่องมาหลายปี ‎ผู้อำนวยการจึงได้รับการยกย่อง ในฐานะ‎ผู้ทำคุณประโยชน์แก่โบสถ์ โดยเมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม ค.ศ. 2015 ช่วงมิสซาสาย ‎อาจารย์ขวัญยืน ‎กสิณธร ได้รับดอกไม้แสดงความชื่นชมที่ได้ช่วยงานโบสถ์ พร้อมกับ บราเดอร์หลุยส์ ภารดา วิริยะ ฉันทวโรดม โรงเรียนอ ...
 
มูลนิธิศุภนิมิตรมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้โรงเรียน

เมื่อวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม มูลนิธิศุภนิมิตรมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้โรงเรียนกสิณธรวิทยา ที่ได้สนับสนุนให้นักเรียนได้เข้าร่วมโครงการ The Heart of Giving อย่างต่อเนื่องมาทุกปี โดยทางโรงเรียนเห็นว่าเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้มีส่วนช่วยเหลือสังคม โดยการบริจาคเงินเข้าโครงการมื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม  ซึ่งทางมุลนิธิจะได้นำเงินบริจาคดัง ...
 
โรงเรียนได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติจากการทดสอบผู้สำเร็จการศึกษาโอเน็ต (O-NET)

 โรงเรียนกสิณธรวิทยาได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) จากการที่นักเรียนได้คะแนนผ่านเกณฑ์คุณภาพจากสิ้นปีการศึกษา 2557  โดยโรงเรียนเป็นหนึ่งใน 900 กว่าโรงเรียนที่ได้รับรางวัลแสดงคุณภาพผลผลิตของโรงเรียนเอกชน ...
 
โรงเรียนได้รับผลการตรวจประเมินโดยต้นสังกัดในระดับดีเยี่ยมทั้งระดับปฐมวัยและประถมศึกษา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 โรงเรียนกสิณธรวิทยาได้รับการตรวจประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน โดยต้นสังกัด ซึ่งคือ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ซึ่งคณะกรรมการ ได้ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา ให้คะแนน และให้คำแนะนำในเรื่องต่างๆ โดยสรุปผลว่า ที่ผ่านมาโรงเรียนได้จัดการศึกษาได้ระดับ ดีเยี่ยม ทั้งระ ...
 

<<ก่อนหน้า | 1 | 2 | 3 | [4] | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ถัดไป>>

 
โรงเรียนกสิณธรวิทยา 955 ซ.อัสสัมชัญ 2 ถ.หมู่บ้านเศรษฐกิจ บางไผ่ บางแค กรุงเทพ 10160
โทรศัพท์ : 02-807-1727-9 โทรสาร : 02-421-9843 อีเมล์ : kstvty@gmail.com
Copyright © 2005-2021 Kasintorn Vittaya All rights reserved. Powered by DZYGroup