หน้าแรก
ข่าวสาร
เกี่ยวกับโรงเรียน
ภาพรางวัลเกียรติยศ
ภาพภายในโรงเรียน
สินค้า
ภาพกิจกรรม
ปฏิทินประจำเดือน
ถาม - ตอบ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ติดต่อโรงเรียน
   

VISITORS
4,085

 
 
update เพิ่มเติมมาตรการรับมือฝุ่น P.M. 2.5

ทางโรงเรียนขอแจ้งมาตรการรับมือกับฝุ่น PM 2.5 ซึ่งได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และขอแจ้งให้ทราบเพิ่มเติมดังนี้
- ติดตามค่าฝุ่นละอองทุกวัน
- รณรงค์ให้นักเรียนสวมหน้ากากป้องกันฝุ่น
- รณรงค์ผู้ปกครองจอดรถดับเครื่องยนต์
- งดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน เปลี่ยนมาเรียนในห้องเรียนแทน เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์หน้าห้องเรียน (เฉพาะในช่ ...

 
โรงเรียนได้รับโล่และประกาศนีบัตรโรงเรียนแบบอย่างการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ให้นักเรียนมีจิตสาธารณะช่วยเหลือสังคม

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ตัวแทนผู้บริหาร ครูและนักเรียน ขึ้นรับโล่โรงเรียนแบบอย่างการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และประกาศนียบัตรแก่ตัวแทนนักเรียนกสิณธรวิทยาที่มีจิตสาธารณะ ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือเด็กในครอบครัวยากไร้ในสังคมติดต่อกันเป ...

 
มาตรการรับมือกับฝุ่นละออง PM 2.5

เรียนผู้ปกครอง
ด้วยทางโรงเรียนกสิณธรวิทยาติดตามข่าวมลพิษทางอากาศเตือนหลายพื้นที่มีฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 หากเกินค่าดัชนี 100 จะทำให้ส่งผลต่อสุขภาพ ไอ เคืองตา แม้ว่าบริเวณโรงเรียนยังไม่อยู่ในพื้นที่ ที่ประกาศว่าเป็นพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบ และยังไม่มีหมอกฝุ่นละออง แต่ทางโรงเรียนเป็นห่วงสุขภาพของนักเรียน จึงขอแจ้งให้ผู้ปกครองรับทราบมาตรการป ...
 
โรงเรียนได้รับประกาศนียบัตรโอเน็ต

โรงเรียนกสิณธรวิทยา ได้รับประกาศนียบัตรผลการสอบโอเน็ต (O-NET) จาก ม.ล. ปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จากการที่นักเรียนชั้นป.6 โดยเฉลี่ยได้คะแนนผ่านเกณฑ์ มีคุณภาพในภาพรวมอยู่ในระดับดี ของปีการศึกษาที่ผ่านมา 2559 ในวันการศึกษาเอกชนครบ 100 ปี 10 กุมภาพันธ์ 2561 ...
 
วิธีชำระเงินอีกแบบหนึ่ง: QR code

ที่ผ่านมา ผู้ปกครองชำระเงินด้วยเงินสด หรือบางท่านใช้โทรศัพท์พิมพ์หมายเลขบัญชีโอนเงินให้โรงเรียน ซึ่งยังสามารถใช้วิธีเดิมดังกล่าวได้ตามปกติ จากนี้ไป ทางโรงเรียนมีวิธีรับชำระเงินอีก 1 วิธี คือ ผู้ปกครองสแกน คิวอาร์ โค้ด โอนเข้าบัญชีโรงเรียน โดยโอนได้จากทุกธนาคาร มีอัตราค่าธรรมเนียมแบบพร้อมเพย์ ซึ่งวันนี้ ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย ได้มอบคิวอาร์ โค้ด ใ ...

 

| [1] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ถัดไป>>

 
โรงเรียนกสิณธรวิทยา 955 ซ.อัสสัมชัญ 2 ถ.หมู่บ้านเศรษฐกิจ บางไผ่ บางแค กรุงเทพ 10160
โทรศัพท์ : 02-807-1727-9 โทรสาร : 02-421-9843 อีเมล์ : kstvty@gmail.com
Copyright © 2005-2020 Kasintorn Vittaya All rights reserved. Powered by DZYGroup