หน้าแรก
ข่าวสาร
เกี่ยวกับโรงเรียน
ภาพรางวัลเกียรติยศ
ภาพภายในโรงเรียน
สินค้า
ภาพกิจกรรม
ปฏิทินประจำเดือน
ถาม - ตอบ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ติดต่อโรงเรียน
   

VISITORS
10,839     
2   ก.พ. ป.6 ถ่ายรูปรับวุฒิบัตร
3   ก.พ. อ.3 ถ่ายรูปรับวุฒิบัตร
4   ก.พ. สอบ O NET
13   ก.พ. หยุดชดเชยวันมาฆบูชา(ธุรการเปิดปกติวันหยุดยาวเสาร์ถึงจันทร์)
17   ก.พ. รับวุฒิบัตร ป.6
18   ก.พ. รับวุฒิบัตรอนุบาล 3
23   ก.พ. ป.1-2 สอบการอ่านออกเขียนได้
24   ก.พ. ป.3-4 สอบการอ่านออกเขียนคล่อง
27   ก.พ. ป.2,4,5 สอบมาตรฐานกลาง
 
โรงเรียนกสิณธรวิทยา 955 ซ.อัสสัมชัญ 2 ถ.หมู่บ้านเศรษฐกิจ บางไผ่ บางแค กรุงเทพ 10160
โทรศัพท์ : 02-807-1727-9 โทรสาร : 02-421-9843 อีเมล์ : kstvty@gmail.com
Copyright © 2005-2017 Kasintorn Vittaya All rights reserved. Powered by DZYGroup