หน้าแรก
ข่าวสาร
เกี่ยวกับโรงเรียน
ภาพรางวัลเกียรติยศ
ภาพภายในโรงเรียน
สินค้า
ภาพกิจกรรม
ปฏิทินประจำเดือน
ถาม - ตอบ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ติดต่อโรงเรียน
   

VISITORS
4,810     
1   พ.ย. เปิดภาคเรียนที่ 2/2564
12   พ.ย. วันปอดบวมโลก
13   พ.ย. วันคนพิการ (เสาร์สัปดาห์ที่ 2 เดือนพฤศจิกายน)
14   พ.ย. วันพระบิดาแห่งฝนหลวง / วันเบาหวานโลก
16   พ.ย. วันกีฬาแห่งชาติ
16   พ.ย. วันพิทักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของโลก
19   พ.ย. วันลอยกระทง
20   พ.ย. วันกองทัพเรือ
25   พ.ย. วันขอบคุณพระเจ้า (วันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่ 4 ของพฤศจิกายน)
25   พ.ย. วันวชิราวุธ /วันประถมศึกษา/วันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล
27   พ.ย. วันสาธารณสุขแห่งชาติ วันแพทย์แผนไทยและวันสร้างสุขภาพแห่งชาติ
 
โรงเรียนกสิณธรวิทยา 955 ซ.อัสสัมชัญ 2 ถ.หมู่บ้านเศรษฐกิจ บางไผ่ บางแค กรุงเทพ 10160
โทรศัพท์ : 02-807-1727-9 โทรสาร : 02-421-9843 อีเมล์ : kstvty@gmail.com
Copyright © 2005-2021 Kasintorn Vittaya All rights reserved. Powered by DZYGroup