หน้าแรก
ข่าวสาร
เกี่ยวกับโรงเรียน
ภาพรางวัลเกียรติยศ
ภาพภายในโรงเรียน
สินค้า
ภาพกิจกรรม
ปฏิทินประจำเดือน
ถาม - ตอบ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ติดต่อโรงเรียน
   

VISITORS
5,961     
5   ก.ค. ซ้อมภัยการติดอยู่ในรถ
6   ก.ค. กิจกรรมขนมไทย
11-13   ก.ค. สอบกลางภาค
17   ก.ค. ทัศนศึกษาระดับอนุบาล 1 และอนุบาล 2/1, 2/2, 2/3
18   ก.ค. ทัศนศึกษาระดับอนุบาล 3 และอนุบาล 2/4, 2/5
19   ก.ค. ทัศนศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6
20   ก.ค. ทัศนศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3
24   ก.ค. กิจกรรมแห่เทียนวันเข้าพรรษา
26   ก.ค. กิจกรรมถวายพระพรรัชกาลที่ 10
27   ก.ค. หยุดวันอาสาฬหบูชา
30   ก.ค. หยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาและวันเข้าพรรษา
 
โรงเรียนกสิณธรวิทยา 955 ซ.อัสสัมชัญ 2 ถ.หมู่บ้านเศรษฐกิจ บางไผ่ บางแค กรุงเทพ 10160
โทรศัพท์ : 02-807-1727-9 โทรสาร : 02-421-9843 อีเมล์ : kstvty@gmail.com
Copyright © 2005-2018 Kasintorn Vittaya All rights reserved. Powered by DZYGroup